Gospodarka wodno-ściekowa - Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Znajdź na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:

Gospodarka wodno-ściekowa

OBSŁUGA KLIENTA

Średnie wyniki analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej.

Średnia kwartalna I kwartał 2018

L.p.

Analizy

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości

Średnia

FIZYKOCHEMIA

1

Stężenie jonowe wodoru (pH)

-

6.5-9.5

7.3

2

Mętność

NTU

akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakes wartości do

1,0

0.48

3

Przewodność elektryczna właściwa w 25oC

μS/cm

2500

225

4

Zapach

-

akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
akceptowalny

5

Amonowy jon

mg/L NH4

0.5

<0.05

6 Arsen
μg/L As
10 <5.0

7

Azotany

mg/L NO3

50

2.15

8

Azotyny

mg/L NO2

0.5

<0.05

9

Chlor wolny

mg/L Cl2

0.3

0.07

10

Chlorki

mg/L Cl

250

9

11

Utlenialność z KMnO4 (indeks nadmanganiowy)

mg/L O2

5

0.69

12

Mangan

μg/L Mn

50

11

13

Siarczany

mg/L SO4

250

21.4

14

Twardość ogólna

mg/L CaCO3

60-500

85

15 Chrom ogólny
μg/L Cr
50 <2.0
16 Kadm
μg/L Cd
5 <0.5
17 Miedź
mg/L Cu
2 <0.003
18 Nikiel
μg/L Ni
20 <5.0
19 Ołów
μg/L Pb
10
<5.0

20

Żelazo

μg/L Fe

200

79.1

21

Barwa

mg/L Pt

akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
5

22

Glin

μg/L Al

200

23.1

23

Smak

-

akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
akceptowalny

MIKROBIOLOGIA

24

Ogólna liczba mikroorganizmów w (22 +/- 2)oC po 72h

jtk/1ml

bez nieprawidłowych zmian

0

25
Bakterie grupy coli
NPL/100ml 0 0
26
Escherichia coli
NPL/100ml
0 0

27

Enterokoki

jtk/100ml

0

0

28

Clostridium perfringens

jtk/100ml

0

0Czynne w dniach:
Poniedziałek od 7:00 do 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 13:00

Dział Eksploatacji Sieci
od 7:00 do 15:00 od pon. do pt.

        32 753 53 83

Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

czynne całą dobę
        32 220 01 80

Sprawy związane z:
- rozliczeniem za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
- wymianą wodomierza,
- umową oraz jej zmianą
      32 753 53 72

 
data ostatniej aktualizacji 09.05.2018
Wodociągi Siemianowickie AQUA-SPRINT Sp. z o.o.
ul. Śląska 100
41-100 Siemianowice Śląskie
32 753 53 78
wodociagi@aqua-sprint.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego