Gospodarka wodno-ściekowa - Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Przejdź do treści

Menu główne:

Gospodarka wodno-ściekowa

OBSŁUGA KLIENTA

Średnie wyniki analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej.

Średnia kwartalna III kwartał 2019

L.p.

Analizy

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości

Średnia

FIZYKOCHEMIA

1

Stężenie jonowe wodoru (pH)

-

6.5-9.5

7.51

2

Mętność

NTU

akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakes wartości do

1,0

0.84

3

Przewodność elektryczna właściwa w 25oC

μS/cm

2500

346

4

Zapach

-

akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
akceptowalny

5

Chlor wolny

mg/L Cl2

0.3

0.07

6

Mangan

μg/L Mn

50

29

7

Żelazo

μg/L Fe

200

112

8

Barwa

mg/L Pt

akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
6

9

Glin

μg/L Al

200

<40

10

Smak

-

akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
akceptowalny
11 Temperatura oC - 19.7
12 Amonowy jon
mg/L NH4
0.5 <0.05
13 Twardość ogólna
mg/L CaCO3
60-500 259
14 Magnez
mg/L
30-125 21.3
15 Azotany
mg/L NO3
50 13.4
16 Azotyny
mg/L NO2
0.5 <0.05
17 Chlorki
mg/L Cl
250 40.0
18 Siarczany
mg/L SO4
250 52
19 Utlenialność z KMnO4 (indeks nadmanganianowy)
mg/L O2
5 2.87
20 Chrom ogólny
μg/L
50 <2.0
21 Kadm
μg/L
5.0 <0.50
22 Miedź
mg/L
2.0 <0.003
23 Nikiel
μg/L
20 <5.0
24 Ołów
μg/L
10 <5.0
25 Arsen
μg/L
10
<5.0
26 Trichlorometan
μg/L
30 2.3
27 Bromodichlorometan
μg/L
15 <1.0
28 Suma THM
μg/L
100 2.8

MIKROBIOLOGIA

29
Bakterie grupy coli
NPL/100ml 0 0
30
Escherichia coli
NPL/100ml
0 0

31

Enterokoki

jtk/100ml

0

0

32 Clostridium perfringens
jtk/100ml
0 0


Okresowa ocena jakości wody dla miasta Siemianowice Śląskie za I kwartał 2016Okresowa ocena jakości wody dla miasta Siemianowice Śląskie za II kwartał 2015


Okresowa ocena jakości wody dla miasta Siemianowice Śląskie za I półrocze 2015Okresowa ocena jakości wody dla miasta Siemianowice Śląskie za I półrocze 2014


Okresowa ocena jakości wody dla miasta Siemianowice Śląskie za rok 2013


Okresowa ocena jakości wody dla miasta Siemianowice Śląskie za I półrocze 2013


Okresowa ocena jakości wody dla miasta Siemianowice Śląskie za rok 2012Czynne w dniach:
Poniedziałek od 7:00 do 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 13:00

Dział Eksploatacji Sieci
od 7:00 do 15:00 od pon. do pt.

        32 753 53 83

Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

czynne całą dobę
        32 220 01 80

Sprawy związane z:
- rozliczeniem za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
- wymianą wodomierza,
- umową oraz jej zmianą
      32 753 53 72

data ostatniej aktualizacji 14.10.2019
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego