Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Przejdź do treści

Menu główne:

   
Infiltracja wód powierzchniowych przez złoża wodonośne jest wstępnym uzdatnianiem wody. jest wykorzystywany w Europie i coraz częściej w Stanach Zjednoczonych. Czytaj więcej

___________________________________________________________________________
Szanowni Klienci !
Uprzejmie informujemy, iż w Kasie naszego przedsiębiorstwa, oprócz płatności gotówkowych istnieje również możliwość realizowania płatności za pomocą kart płatniczych.

Wszelkie opłaty są pobierane bez prowizji.
_____________________________________________________________________________
PISMO WYJAŚNIAJĄCE
PREZESA GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIĄGÓW W KATOWICACH

W związku z występującym w dniach 18 - 20 października 2018 r. pogorszeniem parametrów fizykochemicznych wody dostarczanej mieszkańcom Siemianowic Śląskich zamieszczamy pismo wyjaśniające Prezesa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA z siedzibą w Katowicach.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności!
Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________

AWARIA NA SIECI
GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW
W KATOWICACH
Szanowni Mieszkańcy,

w związku z awarią wodociągu DN 1400, która wystąpiła na sieci Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach,
w dniach od 16.10.2018 do 18.10.2018 wystąpiło obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej w Siemianowicach Śląskich. Awaria została usunięta, jednak likwidacja jej skutków sprawia, że woda może mieć również odmienne parametry fizykochemiczne oraz organoleptyczne.
Przed spożyciem, należy wodę przegotować.
Dyrektor pionu sieci i dystrybucji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach przekazał informację, że jego firma jest w trakcie przywracania normalnej dostawy wody o ciśnieniu i jakości sprzed awarii. Według jego informacji, ma to potrwać jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Doraźnie, do najbardziej dotkniętych awarią rejonów została przekierowana woda z innej studni zakupowej. GPW przygotowała beczkowozy, jak na razie jednak, nie zachodzi konieczność ich użycia.


Przepraszamy za wszelkie niedogodności!
Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
_____________________________________________________________________________
TARYFA
Informujemy Szanownych Klientów, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzja nr GL.RET.070.7.82.2018.EK zatwierdziło dnia 25 kwietnia 2018r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemianowice Śl.
Decyzja wraz załącznikiem dostępna do pobrania tutaj.
Ceny obowiązujące od dnia 01 czerwca 2018r. dostępne w zakładce OBSŁUGA KLIENTA -> STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI
_____________________________________________________________________________
ZARZĄD I PRACOWNICY
WODOCIĄGÓW SIEMIANOWICKICH
AQUA-SPRINT Sp. z o.o.
Z ŻALEM ZAWIADAMIAJĄ O ŚMIERCI
prof. JÓZEFA KOLONKO

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 29 czerwca 2018 roku zmarł
ŚP. PROF. JÓZEF KOLONKO

Profesor od roku 2011 do roku 2018 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w naszej Spółce.

Pełnił wiele funkcji. Był profesorem honorowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, W latach 1965-2017 nauczycielem akademickim, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, ekonometrykiem i statystykiem, naukowcem i badaczem, współtwórcą i pierwszym przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, dyrektorem Instytutu Ekonometrii /1981-1987/, inicjatorem i dyrektorem Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej (ŚMSH) /1991-2004/, kierownikiem Zakładu Ekonomicznych Zastosowań Statystyki /1993-2000/, następnie Zakładu Metod i Analiz Danych Statystycznych/Zakładu Statystycznej Analizy Jakości Danych w Katedrze Statystyki /2000-2016/, członkiem Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego /2008-2011/, członkiem Komitetu Ekonometrii i Statystyki oraz Komisji Matematycznej Głównego Urzędu Statystycznego /1975-1978/, współzałożycielem Górnośląskiego Banku Gospodarczego oraz Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego. Odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Złotym Krzyżem za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”, Medalem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Przez lata współpracy, był dla nas nie tylko wielkim autorytetem, ale również przyjacielem, sympatycznym, otwartym, dobrym i kochanym człowiekiem, co jeszcze bardziej pogłębia nasze poczucie smutku i straty...

Rodzinie i Najbliższym Śp. Profesora składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia.
_____________________________________________________________________________
ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO SUN
W Parku Tradycji 16 czerwca 2018r. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych (SUN).
Po szczegóły oraz więcej inforamcji serdecznie zapraszamy do WYDARZEŃ (OBSŁUGA KLIENTA -> WYDARZENIA)


_____________________________________________________________________________
RODO
Chcieliśmy Państwa poinformować, że wdrożyliśmy zmiany zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO).
Treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj  ><pobierz plik>,  po szczegóły  zapraszamy również do zakładki WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW.

_____________________________________________________________________________

UWAGA NA OSZUSTÓW- METODA NA "WODOCIĄGOWCA"
W związku z sygnałami od mieszkańców Miasta
dotyczącymi okradania mieszkań przez ludzi
podających się za pracowników wodociągów,
informujemy, że pracownicy
Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.
nie kontrolują sieci wewnętrznej budynków,
dlatego też apelujemy o ostrożność i rozwagę.

_____________________________________________________________________________

PRZYPOMINAMY!
ZABEZPIECZENIE PRZYŁĄCZY I INSTALACJI PRZED UJEMNYMI TEMPERATURAMI
W związku z powrotem niskich temperatur należy:
  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez uszczelnienie drzwi i okien, wstawienie brakujących szyb, naprawę ubytków w ścianach,
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować - ocieplić,
  • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.
Powyższe zabezpieczenia pozwolą uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.
Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), w tej sytuacji należy zgłosić wyciek wody do Aqua-Sprint pod nr tel. 32 753 53 78, lub w dni powszednie osobiście w siedzibie naszej firmy przy ul. Śląskiej 100 w Siemianowicach Śląskich :poniedziałek w godz. 7ºº-17ºº, wtorek - czwartek w godz. 7ºº-15ºº, piątek w godz. 7ºº-13ºº.
Zgłoszenia przyjmuje również Dział Eksploatacji tel. 32 753 53 83 lub przez stronę www.aqua-sprint.pl poprzez zakładkę "Zgłoś Awarię".
Wówczas Wodociągi Siemianowickie Aqua - Sprint Sp. z o.o. dokonają wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna!

_____________________________________________________________________________

Aqua-Sprint Fair Play
Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. zostały zaproszone do uczestnictwa w ogólnopolskim programie Fair Play. Aqua-Sprint została oceniona pozytywnie przez Komisję Regionalną oraz przez Komisję Ogólnopolską i na Gali Finałowej odbywającej się 24 listopada 2017r. otrzymała certyfikat wraz z innymi najlepszymi firmami.
Po więcej informacji zapraszamy tutaj (zakłada O Firmie -> Nagrody)

_____________________________________________________________________________
ZABUDOWA WODOMIERZY OGRODOWYCH
W dziale OBSŁUGA KLIENTA zakładka WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW znajdą Państwo 3 warunki, które należy spełnić celem uzyskania bonifikaty w ściekach w związku z wykorzystywaniem wody do celów podlewania ogrodu.

_____________________________________________________________________________

KOSZT PRZYGOTOWANIA I WEZWANIA DO ZAPŁATY ORAZ MONITU OSTATECZNEGO
Informujemy, iż w przypadku niedotrzymania terminów płatności określonych w fakturze, Wodociągi Siemianowickie mogą wystosować do Odbiorcy usług wezwanie do zapłaty oraz monit ostateczny. Od dnia 01-07-2017 roku koszt przygotowania i wysłania wezwania zgodnie z kalkulacją (do wglądu w siedzibie Wodociagów, wzrost ceny spowodowany jest rosnącymi cenami za usługi pocztowe) wynosi 5,20 zł, a monitu ostatecznego 11,38 zł. Więcej informacji w zakładce WAŻNE INFORMACJE...


_____________________________________________________________________________
SPRAWDZENIE FOLDERU SPAM NA SKRZYNCE POCZTOWEJ
Uprzejmie informujemy, że klienci korzystający z ekologicznego i bardzo wygodnego oraz szybkiego rozwiązania jakim jest e-faktura proszeni są o sprawdzenie folderu SPAM na swoich skrzynkach pocztowych, gdyż może się okazać, że własnie tam Państwa dostawca usług pocztowych automatycznie skategoryzował wiadomości e-mail z fakturą za dostawę wody.
Aby uniknąć takiego zdarzenia w przyszłości należy dodać adre e-mail: wodociagiaquasprint@gmail.com do listy wyjątków.


Mieszkańców i odbiorców Wodociągów Siemianowickich informujemy, że obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej' w Siemianowicach Śląskich". Głównym celem zadania jest zaprojektowanie a następnie wybudowanie, przy dofinansowaniu ze środków Unijnych, - WFOŚiGW w Katowicach i POIiŚ - sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta w wydzielonych obszarach.
Prace projektowe będą trwać do końca 2015 roku.

Staw Remiza- wszystko pod kontrolą
W związku z zainteresowaniem medialnym stanem wody w stawie Remiza oraz ku uspokojeniu wszystkich mieszkańców Zarząd Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Wodociągi Sp. z o.o. oświadcza: "Nigdy nie było, jak też nie ma obecnie jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia czy życia tych, którzy mieli, mają lub mieć będą kontakt z wodą w stawie Remiza..."

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią oświadczenia dostępną pod tym adresem (kliknij by przejść do pełnej treści oświadczenia)Czynne w dniach:
Poniedziałek od 7:00 do 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 13:00

Dział Eksploatacji Sieci
od 7:00 do 15:00 od pon. do pt.

        32 753 53 83

Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

czynne całą dobę
        32 220 01 80

Sprawy związane z:
- rozliczeniem za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
- wymianą wodomierza,
- umową oraz jej zmianą
      32 753 53 72

data ostatniej aktualizacji 05.02.2020
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego