Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Znajdź na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:Czynne w dniach:
Poniedziałek od 7:00 do 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 13:00

Dział Eksploatacji Sieci
od 7:00 do 15:00 od pon. do pt.

        32 753 53 83

Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

czynne całą dobę
        32 220 01 80

Sprawy związane z:
- rozliczeniem za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
- wymianą wodomierza,
- umową oraz jej zmianą
      32 753 53 72

   Czy wiesz, że w odpowiedzi na konieczność dopasowania polskiego prawa do wymogów unijnych  (dyrektywa ramowa UE) powstał projekt ustawy prawo wodne (2016). Czytaj więcej

VI EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNEGO - PODSUMOWANIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich finalistów wrześniowego pleneru wraz  z opiekunami na uroczyste podsumowaniu konkursu, otwarcie wystawy i wręczenie nagród, które odbędzie się w ramach obchodów Światowego Dnia Wody 21 marca 2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Siemianowickich Wodociągów AQUA-SPRINT ul. Śląska 100 Siemianowice Śl.
Lista finalistów dostępna tutaj.

CENA WODY
Szanowni Państwo,
Informujemy,  iż w związku z podjęciem w dniu 26 stycznia 2017r. Uchwały nr 327/2017 Rady Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Siemianowice Śląskie na okres od dnia 01.03.2017r. do 28.02.2018r.od dnia 01-03-2017r. nastąpiła zmiana ceny wody i odprowadzania ścieków na okres od 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018r. Opłaty abonamentowe nie uległy zmianie.
Wszystkie informacje dostępne w zakładce OBSŁUGA KLIENTA -> STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI
Treść Uchwały nr 327/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku Rady Miasta Siemianowice Śląskie znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta.

PRZYPOMINAMY O ZABEZPIECZENIU PRZYŁĄCZY I INSTALACJI PRZED UJEMNYMI TEMPERATURAMI
W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami przypominamy, że należy:
  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez uszczelnienie drzwi i okien, wstawienie brakujących szyb, naprawę ubytków w ścianach,
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować - ocieplić,
  • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.
Powyższe zabezpieczenia pozwolą uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.

PUSZKA DLA PUSZKA
Pierwsza część darów zebranych przez Komitet Społeczny „PUSZKA DLA PUSZKA” pod Patronatem Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. została przekazana do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Psia Chata” w Chorzowie, w okolicy tzw. Żabich Dołów. Więcej informacji w zakładce WYDARZENIA.

ZMIANA NAZWY ULICY
Szanowni Państwo,
W związku z podjętą Uchwałą nr 295/2016 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24-11-2016r. informujemy, że uległa zmianie nazwa ulicy przy której znajduje się
siedziba Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. z ul.Świerczewskiego 100 na ul.Śląska 100.  Prosimy więc od dnia 15-12-2016 roku o wystawianie dokumentów wysyłanych do siedziby Naszej Spółki uwzględniając powyższą zmianę nazwy ulicy.

SPRAWDZENIE FOLDERU SPAM NA SKRZYNCE POCZTOWEJ
Uprzejmie informujemy, że klienci korzystający z ekologicznego i bardzo wygodnego oraz szybkiego rozwiązania jakim jest e-faktura proszeni są o sprawdzenie folderu SPAM na swoich skrzynkach pocztowych, gdyż może się okazać, że własnie tam Państwa dostawca usług pocztowych automatycznie skategoryzował wiadomości e-mail z fakturą za dostawę wody.
Aby uniknąć takiego zdarzenia w przyszłości należy dodać adre e-mail: wodociagiaquasprint@gmail.com do listy wyjątków.


ZABEZPIECZENIE PRZYŁĄCZY I INSTALACJI PRZED UJEMNYMI TEMPERATURAMI
Przed nastaniem niskich temperatur należy:
  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez uszczelnienie drzwi i okien, wstawienie brakujących szyb, naprawę ubytków w ścianach,
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować - ocieplić,
  • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.
Powyższe zabezpieczenia pozwolą uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.
Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), w tej sytuacji należy zgłosić wyciek wody do naszej firmy pod nr tel. 32 753 53 78, lub w dni powszednie osobiście w siedzibie naszej firmy przy ul. Świerczewskiego 100 w Siemianowicach Śląskich :poniedziałek w godz. 7ºº-17ºº, wtorek - czwartek w godz. 7ºº-15ºº, piątek w godz. 7ºº-13ºº. Zgłoszenia przyjmuje również Dział Eksploatacji tel. 32 753 53 83 lub przez stronę www.aqua-sprint.pl poprzez zakładkę "Zgłoś Awarię". Wówczas Wodociągi Siemianowickie Aqua - Sprint Sp. z o.o. dokonają wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna!

HONOROWY PATRONAT WODOCIĄGÓW NAD AKCJĄ "PUSZKA DLA PUSZKA"

TARYFA NA ROK 2016
W związku z podjętą uchwałą nr 141/2015 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 listopada 2015 r. Wodociągi Siemianowickie AQUA-SPRINT Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich informują o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
Szczegóły dotyczące opłat obowiązujących od 01 stycznia 2016r. dostępne w zakładce Obsługa Klienta.


NOWY KOSZT PRZYGOTOWANIA I WYSŁANIA WEZWANIA DO ZAPŁATY ORAZ MONITU OSTATECZNEGO NA ROK 2016
Od dnia 01-01 2016 roku koszt przygotowania i wysłania wezwania zgodnie z kalkulacją (do wglądu w siedzibie Wodociagów) wynosi 3,20 , a monitu 7,33 , po więcej informacji zapraszamy do zakładki  WAŻNE INFOMACJE DLA KLIENTÓW .
Mieszkańców i odbiorców Wodociągów Siemianowickich informujemy, że obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej' w Siemianowicach Śląskich". Głównym celem zadania jest zaprojektowanie a następnie wybudowanie, przy dofinansowaniu ze środków Unijnych, - WFOŚiGW w Katowicach i POIiŚ - sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta w wydzielonych obszarach.
Prace projektowe będą trwać do końca 2015 roku.

Staw Remiza- wszystko pod kontrolą
W związku z zainteresowaniem medialnym stanem wody w stawie Remiza oraz ku uspokojeniu wszystkich mieszkańców Zarząd Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Wodociągi Sp. z o.o. oświadcza: "Nigdy nie było, jak też nie ma obecnie jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia czy życia tych, którzy mieli, mają lub mieć będą kontakt z wodą w stawie Remiza..."

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią oświadczenia dostępną pod tym adresem (kliknij by przejść do pełnej treści oświadczenia)

 
data ostatniej aktualizacji 2017-03-16
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego