Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Znajdź na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:Czynne w dniach:
Poniedziałek od 7:00 do 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 13:00

Dział Eksploatacji Sieci
od 7:00 do 15:00 od pon. do pt.

        32 753 53 83

Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

czynne całą dobę
        32 220 01 80

Sprawy związane z:
- rozliczeniem za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
- wymianą wodomierza,
- umową oraz jej zmianą
      32 753 53 72

   Czy wiesz, że Jednym z ciekawszych projektów jaki jest prowadzony w celu zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz zwiększenia poziomu ich wiedzy na temat zasad oszczędzania wody jest projekt „Woda nas uwodzi”. Czytaj więcej

KOSZT PRZYGOTOWANIA I WEZWANIA DO ZAPŁATY ORAZ MONITU OSTATECZNEGO
Informujemy, iż w przypadku niedotrzymania terminów płatności określonych w fakturze, Wodociągi Siemianowickie mogą wystosować do Odbiorcy usług wezwanie do zapłaty oraz monit ostateczny. Od dnia 01-07-2017 roku koszt przygotowania i wysłania wezwania zgodnie z kalkulacją (do wglądu w siedzibie Wodociagów, wzrost ceny spowodowany jest rosnącymi cenami za usługi pocztowe) wynosi 5,20 zł, a monitu ostatecznego 11,38 zł. Więcej informacji w zakładce WAŻNE INFORMACJE...

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO W SUN
W Parku Tradycji 3 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych (SUN). Z rąk Anny Zasady Chorab, II zastępcy prezydenta Siemianowic Śląskich oraz Piotra Komrausa, prezesa Zarządu Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.  młodzi studenci odebrali dyplomy oraz upominki. Po więcej infomacji zapraszamy do zakładki WYDARZENIA ...

PODZIĘKOWANIA Z KLUBU WODNIK
Uczniowski Klub Sportowy WODNIK, skierował do nas podziękowania. Cieszymy się, że nasza firma mogła wspomóc młodych sportowców zrzeszonych w Klubie z siedzibą przy Zespole Szkół Sportowych... Zapraszamy do zakładki WYDARZENIA, gdzie znaleźć można zdjęcie oraz zapoznać się z wydarzeniami z życia lokalnego, w których Aqua-Sprint brała czynny udział.

BIEGOWE SPOTKANIE Z ANIĄ
Aqua-Sprint aktywnie włącza się w życie lokalne. Tym razem wspomogła darmową wodą sportowców biorących udział w „Biegowym Spotkaniu z Anią”, upamiętniającym osobę Anny Rembierz, która odeszła przedwcześnie, a dla której sport był wielką pasją. Zapraszamy do zakładki WYDARZENIA, gdzie znaleźć można zdjęcia oraz zapoznać się z wydarzeniami z życia lokalnego, w których Aqua-Sprint brała czynny udział.

RODZINNY GRILL ZAWODÓW PŁYWACKICH


DWIE GODZINY DLA RODZINY
Akcja „Dwie godziny dla Rodziny" jest częścią obchodów w Polsce „Międzynarodowego Dnia Rodziny”, ustanowionego przez ONZ. Promuje spędzanie wartościowego czasu z bliskimi oraz pogłębianie więzi międzypokoleniowych.
Celem nadrzędnym akcji jest wspieranie budowy tożsamości młodego pokolenia i relacji rodzinnych poprzez ciekawość siebie i dobrą rozmowę.
Zarząd Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. podjął decyzję o włączeniu się do akcji również w tym roku. 15 maja 2017r. (poniedziałek) Aqua-Sprint skróci dzień pracy o symboliczne 2 godziny, w celu podarowania pracownikom czasu dla najbliższych oraz zachęcenia ich do zatrzymania się, dobrej rozmowy z najbliższymi, wyjścia z rutyny dnia codziennego i wzmocnienia pełnionych ról społecznych. W opinii Zarządu, dobry pracownik czerpie inspirację nie tylko ze szkoleń czy doświadczeń zawodowych i relacji w zespole, ale też z sukcesów prywatnych i czasu spędzonego z bliskimi.
Jednocześnie, mając na względzie dobro naszych klientów zapewniamy, iż w oparciu o dyżury pracowników, biura Aqua-Sprint pozostają otwarte dla interesantów w niezmienionym wymiarze czasu.


AQUA-SPRINT WSPIERA MAŁYCH SPORTOOWCÓW
Kolejna, druga już edycja Siemianowickiej Olimpiady Pierwszoklasistów odbyła się 9.05.2017. Przyświecało jej hasło „Na sportowo i wesoło". Aqua-Sprint wsparła małych sportowców dostarczając im wodę. W olimpiadzie wzięli udział uczniowie klas pierwszych ze wszystkich siemianowickich szkół. Po więcej informacji zapraszamy do działu WYDARZENIA.

AQUA-SPRINT LOKALNY WKŁAD W UNOWOCZEŚNIENIE POLSKI
Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. po raz kolejny zostały wyróżnione. Otrzymały nagrodę Wielki Modernizator 2016r. Przyznał ją Instytut Europejskiego Biznesu, który prowadzi konkurs od 2012r. Po więcej informacji zapraszamy do działu NAGRODY I WYRÓZNIENIA.

INŻYNIEROWIE W AQUA-SPRINT
W ramach upowszechniania informacji o Aqua-Sprint oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych środowisk, firmę odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Po więcej informacji zapraszamy do działu WYDARZENIA.

PODSUMOWANIE AKCJI "PUSZKA DLA PUSZKA"
Pod koniec 2016r. informowaliśmy, że powstał w Siemianowicach Śl. Komitet Społeczny „PUSZKA DLA PUSZKA” pod Patronatem Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. Jego celem była zbiórka dla zwierząt ze śląskich schronisk. Komitet zwrócił się do ludzi wielkiego serca, aby przyłączyli się do jego szlachetnej akcji i pomogli  bezdomnym zwierzętom. Zapraszamy do działu WYDARZENIA, gdzie znajdą Państwo więcej informacji z przebiegu tej wspólnej idei.

WARSZTATY DLA DZIECI W AQUA-SPRINT
11 kwietnia br. w siedzibie Aqua-Sprint odbyły się kolejne zajęcia w ramach Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych. Po więcej informacji zapraszamy do działu WYDARZENIA.


WRĘCZENIE NAGRÓD W VI EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNEGO - "PODRÓŻ DO ŹRÓDŁA"
Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o., od początku swojego istnienia, włączają się w obchody Światowego Dnia Wody, organizując konkurs malarsko-fotograficzny „Podróż do źródłaprzy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 13 oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Cogito. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie. Dnia 21 marca, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom.
Lista finalistów oraz pamiątkowe zdjęcie dostępne tutaj (O firmie-> Wydarzenia).

CENA WODY
Szanowni Państwo,
Informujemy,  iż w związku z podjęciem w dniu 26 stycznia 2017r. Uchwały nr 327/2017 Rady Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Siemianowice Śląskie na okres od dnia 01.03.2017r. do 28.02.2018r.od dnia 01-03-2017r. nastąpiła zmiana ceny wody i odprowadzania ścieków na okres od 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018r. Opłaty abonamentowe nie uległy zmianie.
Wszystkie informacje dostępne w zakładce OBSŁUGA KLIENTA -> STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI
Treść Uchwały nr 327/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku Rady Miasta Siemianowice Śląskie znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta.

PRZYPOMINAMY O ZABEZPIECZENIU PRZYŁĄCZY I INSTALACJI PRZED UJEMNYMI TEMPERATURAMI
W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami przypominamy, że należy:
  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez uszczelnienie drzwi i okien, wstawienie brakujących szyb, naprawę ubytków w ścianach,
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować - ocieplić,
  • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.
Powyższe zabezpieczenia pozwolą uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.

PUSZKA DLA PUSZKA
Pierwsza część darów zebranych przez Komitet Społeczny „PUSZKA DLA PUSZKA” pod Patronatem Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. została przekazana do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Psia Chata” w Chorzowie, w okolicy tzw. Żabich Dołów. Więcej informacji w zakładce WYDARZENIA.

ZMIANA NAZWY ULICY
Szanowni Państwo,
W związku z podjętą Uchwałą nr 295/2016 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24-11-2016r. informujemy, że uległa zmianie nazwa ulicy przy której znajduje się
siedziba Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. z ul.Świerczewskiego 100 na ul.Śląska 100.  Prosimy więc od dnia 15-12-2016 roku o wystawianie dokumentów wysyłanych do siedziby Naszej Spółki uwzględniając powyższą zmianę nazwy ulicy.

SPRAWDZENIE FOLDERU SPAM NA SKRZYNCE POCZTOWEJ
Uprzejmie informujemy, że klienci korzystający z ekologicznego i bardzo wygodnego oraz szybkiego rozwiązania jakim jest e-faktura proszeni są o sprawdzenie folderu SPAM na swoich skrzynkach pocztowych, gdyż może się okazać, że własnie tam Państwa dostawca usług pocztowych automatycznie skategoryzował wiadomości e-mail z fakturą za dostawę wody.
Aby uniknąć takiego zdarzenia w przyszłości należy dodać adre e-mail: wodociagiaquasprint@gmail.com do listy wyjątków.


ZABEZPIECZENIE PRZYŁĄCZY I INSTALACJI PRZED UJEMNYMI TEMPERATURAMI
Przed nastaniem niskich temperatur należy:
  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez uszczelnienie drzwi i okien, wstawienie brakujących szyb, naprawę ubytków w ścianach,
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować - ocieplić,
  • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.
Powyższe zabezpieczenia pozwolą uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.
Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), w tej sytuacji należy zgłosić wyciek wody do naszej firmy pod nr tel. 32 753 53 78, lub w dni powszednie osobiście w siedzibie naszej firmy przy ul. Świerczewskiego 100 w Siemianowicach Śląskich :poniedziałek w godz. 7ºº-17ºº, wtorek - czwartek w godz. 7ºº-15ºº, piątek w godz. 7ºº-13ºº. Zgłoszenia przyjmuje również Dział Eksploatacji tel. 32 753 53 83 lub przez stronę www.aqua-sprint.pl poprzez zakładkę "Zgłoś Awarię". Wówczas Wodociągi Siemianowickie Aqua - Sprint Sp. z o.o. dokonają wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna!

HONOROWY PATRONAT WODOCIĄGÓW NAD AKCJĄ "PUSZKA DLA PUSZKA"

TARYFA NA ROK 2016
W związku z podjętą uchwałą nr 141/2015 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 listopada 2015 r. Wodociągi Siemianowickie AQUA-SPRINT Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich informują o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
Szczegóły dotyczące opłat obowiązujących od 01 stycznia 2016r. dostępne w zakładce Obsługa Klienta.


NOWY KOSZT PRZYGOTOWANIA I WYSŁANIA WEZWANIA DO ZAPŁATY ORAZ MONITU OSTATECZNEGO NA ROK 2016
Od dnia 01-01 2016 roku koszt przygotowania i wysłania wezwania zgodnie z kalkulacją (do wglądu w siedzibie Wodociagów) wynosi 3,20 , a monitu 7,33 , po więcej informacji zapraszamy do zakładki  WAŻNE INFOMACJE DLA KLIENTÓW .
Mieszkańców i odbiorców Wodociągów Siemianowickich informujemy, że obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej' w Siemianowicach Śląskich". Głównym celem zadania jest zaprojektowanie a następnie wybudowanie, przy dofinansowaniu ze środków Unijnych, - WFOŚiGW w Katowicach i POIiŚ - sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta w wydzielonych obszarach.
Prace projektowe będą trwać do końca 2015 roku.

Staw Remiza- wszystko pod kontrolą
W związku z zainteresowaniem medialnym stanem wody w stawie Remiza oraz ku uspokojeniu wszystkich mieszkańców Zarząd Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Wodociągi Sp. z o.o. oświadcza: "Nigdy nie było, jak też nie ma obecnie jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia czy życia tych, którzy mieli, mają lub mieć będą kontakt z wodą w stawie Remiza..."

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią oświadczenia dostępną pod tym adresem (kliknij by przejść do pełnej treści oświadczenia)

 
data ostatniej aktualizacji 2017-07-12
Wodociągi Siemianowickie AQUA-SPRINT Sp. z o.o.
ul. Śląska 100
41-100 Siemianowice Śląskie
32 753 53 78
wodociagi@aqua-sprint.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego