Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Znajdź na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:Czynne w dniach:
Poniedziałek od 7:00 do 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 13:00

Dział Eksploatacji Sieci
od 7:00 do 15:00 od pon. do pt.

        32 753 53 83

Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

czynne całą dobę
        32 220 01 80

Sprawy związane z:
- rozliczeniem za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
- wymianą wodomierza,
- umową oraz jej zmianą
      32 753 53 72

   Kolejny wodociąg to wodociąg Praski Grotowskiego. Został on wybudowany na polecenie namiestnika carskiego Berga. Miało to miejsce po tym, jak w 1868 roku duży pożar pochłoną praktycznie całą część wschodniej Pragi. Czytaj więcej

SPADEK CIŚNIENIA WODY
Uprzejmie informujemy Odbiorców usług Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o., iż w związku z awariami Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach planuje prace regulacyjne i naprawcze na wodociągu magistralnym DN 1400 w Katowicach.

Prace prowadzone będą w dniach 14.11.2017 (od godz. 9:00) do 22.11.2017.
W trakcie prac może wystąpić obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej na terenie Siemianowic Śląskich.

Przepraszamy za wynikłe utrudnienia.

DNIA 10.11 BIURA WODOCIĄGÓW NIECZYNNE
Szanowni Klienci,
z powodu święta państwowego 11 Listopada, przypadającego w tym roku na sobotę, informujemy, że w dniu 10 listopada (piątek) nasze biura będą nieczynne. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

ZABUDOWA WODOMIERZY OGRODOWYCH
W dziale OBSŁUGA KLIENTA zakładka WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW znajdą Państwo 3 warunki, które należy spełnić celem uzyskania bonifikaty w ściekach w związku z wykorzystywaniem wody do celów podlewania ogrodu.

SIEMIANOWICKI UNIWERSYTET NAJMŁODSZYCH- INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
W ubiegłą sobotę, 30 września 2016r. w Parku Tradycji, odbyła się uroczysta inauguracja piątego semestru Siemianowickiego Uniwersytetu Najmłodszych (SUN), którego współorganizatorem jest Aqua-Sprint, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Siemianowickie Centrum Kultury. Więcej informacji w zakładce WYDARZENIA (kliknij tutaj).


UWAGA!
PLENER NA RZĘSIE ODWOŁANY!

Uprzejmie informujemy, że ze względu na prognozowane niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszczu i niska temperatura), plener plastyczno-fotograficzny „Podróż do źródłazostaje odwołany.
Organizatorzy

KOSZT PRZYGOTOWANIA I WEZWANIA DO ZAPŁATY ORAZ MONITU OSTATECZNEGO
Informujemy, iż w przypadku niedotrzymania terminów płatności określonych w fakturze, Wodociągi Siemianowickie mogą wystosować do Odbiorcy usług wezwanie do zapłaty oraz monit ostateczny. Od dnia 01-07-2017 roku koszt przygotowania i wysłania wezwania zgodnie z kalkulacją (do wglądu w siedzibie Wodociagów, wzrost ceny spowodowany jest rosnącymi cenami za usługi pocztowe) wynosi 5,20 zł, a monitu ostatecznego 11,38 zł. Więcej informacji w zakładce WAŻNE INFORMACJE...

CENA WODY
Szanowni Państwo,
Informujemy,  iż w związku z podjęciem w dniu 26 stycznia 2017r. Uchwały nr 327/2017 Rady Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Siemianowice Śląskie na okres od dnia 01.03.2017r. do 28.02.2018r.od dnia 01-03-2017r. nastąpiła zmiana ceny wody i odprowadzania ścieków na okres od 1 marca 2017 r. do dnia 28 lutego 2018r. Opłaty abonamentowe nie uległy zmianie.
Wszystkie informacje dostępne w zakładce OBSŁUGA KLIENTA -> STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI
Treść Uchwały nr 327/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku Rady Miasta Siemianowice Śląskie znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta.

PRZYPOMINAMY O ZABEZPIECZENIU PRZYŁĄCZY I INSTALACJI PRZED UJEMNYMI TEMPERATURAMI
W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami przypominamy, że należy:
  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez uszczelnienie drzwi i okien, wstawienie brakujących szyb, naprawę ubytków w ścianach,
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować - ocieplić,
  • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.
Powyższe zabezpieczenia pozwolą uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.

ZMIANA NAZWY ULICY
Szanowni Państwo,
W związku z podjętą Uchwałą nr 295/2016 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24-11-2016r. informujemy, że uległa zmianie nazwa ulicy przy której znajduje się
siedziba Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. z ul.Świerczewskiego 100 na ul.Śląska 100.  Prosimy więc od dnia 15-12-2016 roku o wystawianie dokumentów wysyłanych do siedziby Naszej Spółki uwzględniając powyższą zmianę nazwy ulicy.

SPRAWDZENIE FOLDERU SPAM NA SKRZYNCE POCZTOWEJ
Uprzejmie informujemy, że klienci korzystający z ekologicznego i bardzo wygodnego oraz szybkiego rozwiązania jakim jest e-faktura proszeni są o sprawdzenie folderu SPAM na swoich skrzynkach pocztowych, gdyż może się okazać, że własnie tam Państwa dostawca usług pocztowych automatycznie skategoryzował wiadomości e-mail z fakturą za dostawę wody.
Aby uniknąć takiego zdarzenia w przyszłości należy dodać adre e-mail: wodociagiaquasprint@gmail.com do listy wyjątków.


ZABEZPIECZENIE PRZYŁĄCZY I INSTALACJI PRZED UJEMNYMI TEMPERATURAMI
Przed nastaniem niskich temperatur należy:
  • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez uszczelnienie drzwi i okien, wstawienie brakujących szyb, naprawę ubytków w ścianach,
  • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone,
  • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nie ocieplane odpowiednio zaizolować - ocieplić,
  • elementy sieci wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.
Powyższe zabezpieczenia pozwolą uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu.
Jeżeli niestety dojdzie do zamarznięcia wody na wodomierzu (tzn. dojdzie do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody), w tej sytuacji należy zgłosić wyciek wody do naszej firmy pod nr tel. 32 753 53 78, lub w dni powszednie osobiście w siedzibie naszej firmy przy ul. Świerczewskiego 100 w Siemianowicach Śląskich :poniedziałek w godz. 7ºº-17ºº, wtorek - czwartek w godz. 7ºº-15ºº, piątek w godz. 7ºº-13ºº. Zgłoszenia przyjmuje również Dział Eksploatacji tel. 32 753 53 83 lub przez stronę www.aqua-sprint.pl poprzez zakładkę "Zgłoś Awarię". Wówczas Wodociągi Siemianowickie Aqua - Sprint Sp. z o.o. dokonają wymiany wodomierza. Niestety będzie to usługa odpłatna!


Mieszkańców i odbiorców Wodociągów Siemianowickich informujemy, że obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej' w Siemianowicach Śląskich". Głównym celem zadania jest zaprojektowanie a następnie wybudowanie, przy dofinansowaniu ze środków Unijnych, - WFOŚiGW w Katowicach i POIiŚ - sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta w wydzielonych obszarach.
Prace projektowe będą trwać do końca 2015 roku.

Staw Remiza- wszystko pod kontrolą
W związku z zainteresowaniem medialnym stanem wody w stawie Remiza oraz ku uspokojeniu wszystkich mieszkańców Zarząd Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Wodociągi Sp. z o.o. oświadcza: "Nigdy nie było, jak też nie ma obecnie jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia czy życia tych, którzy mieli, mają lub mieć będą kontakt z wodą w stawie Remiza..."

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią oświadczenia dostępną pod tym adresem (kliknij by przejść do pełnej treści oświadczenia)

 
data ostatniej aktualizacji 2017-11-13
Wodociągi Siemianowickie AQUA-SPRINT Sp. z o.o.
ul. Śląska 100
41-100 Siemianowice Śląskie
32 753 53 78
wodociagi@aqua-sprint.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego